Privacy policy

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zostanie BUDOWANIE STRON Karol Leszek, ul. Kołłątaja 29/19, 24-100 Puławy, NIP: 7162665101, REGON: 060662310.
  2. Kontakt ze mną możliwy jest poprzez: e-mail info@budowaniestron.pl, telefon +48 609478531 lub adres pocztowy ul. Kołłątaja 29/19, 24-100 Puławy.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego.
  4. W celu dostarczenia wypełnionego formularza oraz udzielenia odpowiedzi Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane na moje zlecenie, tj. dostawcom usług internetowych.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie.
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.
  7. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.